Anteny


 

 

Antena przewoźna 30832


Antena prętowa typu 30832 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresie częstotliwości 164 ÷ 174 MHz.
Antena posiada przegub motylkowy, który umożliwia pochylenie anteny względem podłoża. Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych.

 
Antena przewoźna 30834


Antena prętowa typu 30834 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresach częstotliwości:
- 68 ÷ 88 MHz z simpleksowym rodzajem pracy,
- 144 ÷ 174 MHz.
Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych.
Antena 30834 zastępuje antenę 3089.


Antena przewoźna 30831


Antena prętowa typu 30831 przeznaczona jest do współpracy
z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresie częstotliwości 400 ÷ 470 MHz.
Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych. 

 

 

 


Antena stacjonarna 32812


Antena stacjonarna 32812 o dookólnej charakterystyce
promieniowania przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami
bazowymi pracującymi w pasmach częstotliwości 66 ÷ 88 MHz,
118 ÷ 136 MHz, 146 ÷ 174 MHz, 299,5 ÷ 345 MHz, 410 ÷ 470 MHz.
Zalety anteny:
- nadaje się do zastosowania w ekstremalnych warunkach
  środowiskowych,
- wytrzymała na wibracje i udary,
- długotrwała stabilność parametrów elektrycznych
  i mechanicznych,
- zastosowanie osłony dielektrycznej,
- odporność na wiatr i oblodzenie,
- zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie
  w celu zminimalizowania zjawiska korozji.
Antena stacjonarna 32819


Antena stacjonarna 32819 o dookólnej charakterystyce promieniowania
przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi
pracującymi w zakresie częstotliwości 146÷174 MHz.
Standardowym wyposażeniem anteny jest uchwyt instalacyjny
umożliwiający montaż anteny na wysięgniku rurowym o średnicy
od 40 do 52 mm.
Zalety anteny:
- nadaje się do zastosowania w ekstremalnych warunkach
  środowiskowych,
- długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych,
- zastosowanie osłony z włókna szklanego - odporność
  na wiatr i oblodzenie,
- mała masa w stosunku do jej długości.

 
Antena stacjonarna 3282

Antena o dookólnej charakterystyce promieniowania, przeznaczona
jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi
w paśmie 142÷174 MHz.
Zalety anteny:
- nadaje się do zastosowania w ekstremalnych warunkach
  środowiskowych,
- długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych,
- zastosowanie osłony z włókna szklanego - odporność
  na wiatr i oblodzenie,
- zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie
  w celu zminimalizowania zjawiska korozji,
- mała masa w stosunku do jej długości.
Dodatkowym wyposażeniem anteny jest uchwyt instalacyjny 06322/1,
który użytkownik otrzymuje na dodatkowe zamówienie.